Hier vindt u mijn algemene voorwaarden:

Met het Hart heeft conform de privacywet,  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal voorwaarden en reglementen opgesteld. Hierin is o.a. te lezen welke informatie wordt verwerkt en hoe er met persoonsgegevens en privacy wordt omgegaan.

Met het Hart voldoet aan de WKKgz en Wtza wetgeving via de NFG:

Met het Hart werkt met de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het landelijke protocol wordt gevolgd. Meer informatie is op te vragen bij Met het Hart.

Met het Hart werkt met de Verwijsindex Gelderland regio Foodvalley: