Mijn opleiding in grote lijnen

  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening, CHE – Ede
  • Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding, Hogeschool Utrecht
  • Rots en Water trainer, Schoolbreed, Gadaku Instituut
  • Natuurcoaching, de Spiegeling, Bilthoven

Ik heb als groepsleidster en pedagogisch medewerker gewerkt in diverse organisaties. Hier begeleidde ik kinderen en jongeren met o.a. ontwikkelingsachterstanden, gedragsproblemen, AD(H)D en autisme.  Als Hometrainer (gezinsbegeleiding) en Thuisbegeleider Jeugd en Gezin heb ik ouders ondersteund bij de opvoeding in de thuissituatie.
In 2013 ben ik gestart met Met het Hart.

Voor mijn uitgebreidere CV, zie mijn LinkedIn Profiel.