Rots en Water is een competentietraining met fysieke (lichamelijke) oefeningen waarbij kinderen ervaren hoe ze in hun eigen kracht kunnen staan.

Rots staat voor je krachtig voelen en opkomen voor jezelf.  Het element Water betekent soepel meebewegen in het contact met een ander en oog hebben voor elkaar. Binnen het programma leren kinderen Rots en Water in balans te brengen. De training kan zowel individueel als in kleine groepjes gegeven worden. .

Training weerbaarheid en zelfvertrouwen

Voor leerlingen in het basisonderwijs van groep 1 t/m 8. Het doel is individuele verbetering van weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie. Daarnaast werken we aan het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden.

Bekijk hier de documentaire over Rots & Water